Over Architecten Atelier Archi4


Architecten Atelier Archi4 bestaat momenteel uit drie architecten en 1 bouwkundig tekenaar, uitgebreid met freelance deskundigen zoals studiebureaus en tekenaars.

Mark Depreeuw is architect-stedenbouwkundige. Van 1973 tot 1975 stage bij Paul Meekels. Vanaf 1978 bezig met bio-ecologisch bouwen en verbouwen en de studie ervan. Mark Depreeuw is een van de pioniers wat betreft studie en verspreiding van het bio-ecologisch gedachtengoed in Vlaanderen. Hij stond aan de wieg van het Genootschap Gezond Bouwen en Wonen, het huidige VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen) en geeft lezingen over verschillende van deze thema's. Tussen 1981 en 1991 was hij werkzaam als stadsarchitect te Lier.

Martine Peeters werkt sinds '96 als bio-ecologisch architect op het bureau. Ze specialiseerde zich ook in monumentenzorg. Martine is eveneens lid van Vibe.

Steven Bydekerke is architect-ingenieur, hij studeerde in Gent, waarvan één jaar in Barcelona. Steven werkt sinds 2003 als bio-ecologisch architect en is lid van Vibe.

Steven Dalving werkt sinds 2006 als zelfstandig organisch architect te Antwerpen - Berchem en is sedert 2014 werkzaam in het bio-ecologisch Architecten Atelier Archi4. Zijn werk kenmerkt een bijzonder vooruitstrevende, moderne, creatieve vormgeving. Sinds 2015 is hij medevennoot van Archi4. Sinds 2018 is er een samenwerking met Feng Shui Adviseur Anne Hendrickx.

Pat Olieslagers versterkt ons team als bouwkundig tekenaar. Zij werkt sinds 2010 voor het architectenatelier.

Architectuur als gesprek

Als architectuur een gesprek wordt tussen bewoners en gebruikers, architect en uitvoerders, dan pas kan deze meest eigen plek ontstaan en kan het bio-ecologische huis gerealiseerd worden naar de maat en wens van de gebruikers.
Belangrijk is om tijdens het gesprek tot een juiste opdrachtomschrijving te komen. Dit is een zoektocht naar ruimtewerking, sfeer, lichtinval, relatie met de buitenruimte, oriëntatie, privacy-vraag, verwachtingen van alle toekomstige bewoners, enz. De architect zal in de beginfase een toehoorder op de achtergrond zijn, pas na verloop van tijd wordt architectuur deel van het project.

Webdesign Volta